Brať do úvahy stav človeka

Image

Alternatívna medicína berie do úvahy vek, kondíciu, odolnosť i pohlavia chorého. Tento stav sa totiž neustále mení aj pri nejpečlivějším dodržiavanie zásad správneho života. Ovplyvňuje ho rad okolností, od vrodených dispozícií až po vplyvmi zvonku (napr. Černobyľ), ako aj podmienky, v akých je človek negatívnymi vplyvmi atakovaný.
Použijeme malý príklad: Človek dosahuje maxima životných síl v priemere okolo devätnástich rokov. Súčasne to znamená maximum odolnosti alebo imunity. Tento stav trvá v priemere do tridsať rokov a potom ako životnej energie, tak aj imunita klesajú. Rýchlosť tohto poklesu - a tým aj dĺžka života - je daná množstvom vplyvov, napríklad rodín nou dispozíciou, spôsobom života, prostredím atď
 

Osa O je ideálny rovnováhou organizmu, čo je však skutočne len ideál. Každá odchýlka od tejto osi O znamená narušenie niektoré funkcie, a tým aj celkového zdravia človeka. Posun do oblasti + znamená ne-akú zvýšenú funkciu (zápal, opuch, nádor apod), posun do oblasti znamená nejakú zníženú funkciu, obyčajne sprevádzaná slabosťou, zníženou telesnou teplotou, únavou, určitými miestnymi otoky apod
Ak sú tieto odchýlky malé alebo ak je náš organizmus dostatočne odolný, potíž sa navonok neprejaví. Ale táto naša odolnosť je práve daná onou "životnej energie" - pozri línia Od + a Od-, a preto sa problémy ešte navonok neprejavujú. Prejaví sa až vtedy, keď prekročí ony línie odolnosti Od + alebo Od_ - pozri Tieňovaná plôšky.
 

Súčasná medicína, ale aj ľudia sú spokojní, ak sa podarí prejav choroby zatlačiť pod ony línie odolnosti. Pritom je však hlavnú časť choroby od osi O po línia Od. Je to ako u známeho príklade ľadovca. Iba jedna desatina ční nad hladinu. Naproti tomu alternatívna medicína sa snaží choroba "zatlačiť" čo najbližšie k osi O, a tým aj potíž znížiť na najmenšie možné minimum - bez ohľadu na vonkajšie prejavy.
Ale ona hranice odolnosti Od nezostane stále rovnaká. Práve znižovaním stavu životnej energie = odolnosti = imunity, pozri obrázok 1, sa znižuje hranica odolnosti Od automaticky a naraz sa ozvú ťažkosti, ktoré sme mohli mať potrebné od narodenia ao ktorých sme dovtedy vôbec nevedeli. To sú ony stavy, kedy chorý argumentuje: "Ako to môže byť staré, keď ma nikdy nič nebolelo!" Ak však nepoznáme ony príznaky čiastočne uvedené v treťom bode. Takže i poctivě potlačované potíž sa nám postupom času stále zväčšuje, čo je typický prípad starnutie jednotlivých orgánov i celého organizmu.
A práve jedným z najväčších prínosov alternatívnej medicíny by mohlo byť včasné potláčanie zatiaľ sa neprojevujících ťažkostí, a tým aj zabezpečenie vlastne najlepšia prevencia.
K tomu je treba však poznamenať, že ona hranici tridsiatich rokov sa čím ďalej tým rýchlejšie znižuje, tj približuje sa k osi O, takže vážne choroby, predtým vyhradenej starobe, sa dnes prejavujú už vo veľmi nízkom veku.