Princípy alternatívnej medicíny

Image

Princípy všetkých prírodných spôsobov prevencie a liečby, teda aj alternatívnej medicíny, sú všeobecne platné pre všetky postupy vychádzajúce z prírodných podmienok. A práve tieto princípy alebo aj špecifické podmienky sú vlastne základom celej tejto oblasti medicíny. Bez ich pochopenie, ale hlavne dodržiavanie, nie je možné dosiahnuť významnejších výsledkov.
Práve táto dôležitá okolnosť býva častým zdrojom nedorozumení, nezrovnalostí a nedôvery nielen u súčasnej medicíny, ale často aj u mnohých chorých. Tieto princípy a zákonitosti často nezodpovedajú našim predstavám, zvyklostiam, nášmu "logickému" myslenia, pripadajú nám fantastické, miestami až nemožné, alebo dokonca aj šamanskej. Toto je zatiaľ najväčšou prekážkou pre pochopenie alternatívnej medicíny, pretože väčšina ľudí nevie, alebo nechce pochopiť, že alternatívna medicína vychádza zo starých a osvedčených poznatkov prírody a jej základných zákonov a že práve naša súčasná medicína a jej zákonitosti vychádzajú naopak z prijatej logiky, ktorá onemie prírodným charakteristikami väčšinou nielen nezodpovedá, ale v mnohom im priamo odporuje. Súčasná (tzv. modernej) medicína síce pôvodne vychádzala z prírodných spôsobov prevencie a liečby, ale postupne ich opustiť, "zabudla na svoj pôvod". V stále viac spěchající čase začala tieto metódy vylepšovať a modernizovať, takže s postupom času sa odvodená medicína tomu svojmu pôvodnému vzoru už ani trochu nepodobá.
Nie je ďaleko za nami doba, na ktorej "pokrokovost" ešte dlho budeme doplácať - a určite to nebola "pokrokovost" iba v politike.
Ony základné zásady alternatívnej medicíny môžeme stručne zhrnúť do niekoľkých bodov