Lieky a postupy čisto prírodného pôvodu

Image

Lieky používané v alternatívnej medicíne sú čisto prírodného pôvodu, preto fyziologicky najvhodnejšia a prakticky bez akýchkoľvek negatívnych vplyvov. Samozrejme tu hrá rozhodujúcu úlohu dosažitelnost niektorých prostriedkov. Tá je bohužiaľ u nás miestami hanebné.

Množstvo liekov
Všeobecne sa v alternatívnej medicíne používa minimálnych dávok liečiv. Tým sa vedľa maximálneho liečebného účinku vylučuje zaťaženie organizmu prebytkom látok. Len jediný príklad: jedna tableta Brufenu predstavuje pre homeopata 100 000 dávok s rovnakým účinkom, ale bez účinku vedľajšieho. Tým sa pochopiteľne úplne vylučuje akúkoľvek možnosť toxicity alebo kontaminácie. Bude bližšie popísané v stati o homeopatii.

Dostupnosť liekov a postupov
Liečivé látky a postupy sú všeobecne ľahko dostupné, ak sú vytvorené podmienky pre ich dostupnosť. Sú pomerne jednoduché, samozrejme v obmedzenom rozsahu podľa stupňa vedomostí, navyše sú v porovnaní s nákladmi na súčasnú medicínu vlastne směšné totiž skoro zadarmo. Niektoré postupy alternatívnej medicíny umožňuje, aby si človek sám a ľahko do značnej miery pomohol pri bežných ťažkostiach a pritom nemusel užívať akékoľvek chemické prostriedky.
Pochopitelně by týchto zásad bolo viac, ale vyššie uvedené sú pre nás tie hlavni a sú pre všetky postupy spoločné, najmä ak sa týka ich aplikácie.