Zákon rovnováhy - základný zákon prírody

Image

Zákonom rovnováhy sa riadi všetok život v prírode. A do nej patríme aj my. Tento zákon je nevyhnutný nielen pre existenciu prírody, ale aj pre akýkoľvek život v nej. Bez neustáleho narušovania jej rovnováha by nebolo potrebné ju obnovovať - život by jednoducho stál. Príklady sú všade okolo nás. Napr. v orientálnych medicínách jang a jin, + pól a - pól, južný a severný pól, práca a odpočinok atď, v prírode potom potrebné prirodzené obnovovania rovnováhy medzi škodcom a ich nepriateľmi.