PROSTRIEDKY A METÓDY

Image

K alternatívnej medicíne sa počítajú všetky metódy a prostriedky, ktoré sú prírodného pôvodu a nepoužívajú nefyziologické prostriedky (prístroje s nefyziologickým pôsobením, chemické prostriedky, násilné metódy), teda prakticky skoro všetky metódy prevencie a liečby iné ako v súčasnej medicíne.
I tu však platia niektoré dôležité všeobecné zásady:
Väčšina klasických metód alternatívnej medicíny má svoj mnohdy Tisícročné základ predovšetkým v orientálnym medicíny a predpokladá do určitej miery aj osvojenie orientálneho myslenia a postupov. Teda každá z metód predstavuje určitý vedný odbor a ako taký sa musí dokonale ovládať. Nemôže platiť, že kto vyštudoval súčasnú medicínu, automaticky ovláda akúkoľvek metódu alternatívnej medicíny, napr akupunkturu, fytoterapiu, reflexní terapii, homeopatii a podobne, ako sa to bohužiaľ niekedy prezentuje.
Metódy samotnej sa musí nielen dokonale ovládať, ale aj neustále zdokonaľovať. Bolo by veľmi zlé si myslieť, že tieto metódy sú tak jednoduché, že sa môže robiť každý a hneď. Prosté tieto metódy sú av tom je ich genialita, ale tá musí byť vrodená a môže sa len čiastočne nahradiť, a to len pilnu prác.
Tiež aj vo všeobecnosti platí zásada, že žiadna metóda nie je všeliek (pretože ten vôbec neexistuje) a že aj žiadna monoléčba nemôže priniesť maximálnu a hlavne trvalý efekt. Každá liečba musí byť komplexná, a preto aj možno súhlasiť is názvom alternatívne, pretože tu už ide skutočne o alternatívy, ale v rámci alternatívnej medicíny. Tak napríklad ťažko dodá akupunktúrnych ihla chýbajúce prvky alebo ťažko spraví výhřez medzistavcové platničky bylinkový čaj apod
Tým samozrejme nie je myslené to, že všetky metódy súčasnej medicíny sú nefyziologické, ale fakt, že metódy alternatívnej medicíny medicína súčasná - až na nepatrné výnimky - neužíva.
V súčasnej dobe je k alternatívnej medicíne radená celá rada nej-různějších postupov, z ktorých žiaľ niektoré sú značne extrémne, niektoré len málo použiteľné, a niektoré dokonca len akousi módou. Niektorí autori všetky metódy spočítali a vyjadrili číslom 45, čo pochopiteľne môže slúžiť len pre prehľad. Podľa praktických poznatkov v našich podmienkach je možné tento počet stanoviť asi na 24 postupov, ale skutočne použiteľných je len asi dvanásť.
Keď však vezmeme do úvahy, že mnohé z nich je nepoužitelná pre akúsi Samopomoc (nerad užívám termín Samoliečba, a preto budem ďalej používať termín Samopomoc), potom sa počet postupov uplatniteľných bez vonkajšej pomoci zníži na šesť. Ovšem i týchto niekoľko "málo" postupov stačí na to, aby sme boli schopní prakticky zabrániť vzniku väčšiny zdravotných ťažkostí, samozrejme okrem úrazov alebo iných patologických zmien, ak sa budeme však vykonávať komplexne.
Teda hlavne onú komplexnosť je potrebné neustále zdôrazňovať a neustále na nej pracovať. Musíme si však uvedomiť, že monoléčba (liečba jediným postupom alebo jediným prostriedkom) môže liečiť, ale nemôže vyliečiť. Prakticky sa musia vždy dopĺňať inými postupmi alebo prostriedky. To isté však platí pre prostriedky komplexnej liečby. Totiž liečiť chorobu možno lecčíms, ale vyliečiť sa dá len úplne určitými postupmi a prostriedkami. A práve dnes medicína veľa lieči, ale dosť málo vylieči. Toto je priamy dôsledok jednak monoléčby, jednak časté liečby nefyziologickým prostriedky.
Požadovanú komplexnosť liečby a prevencie možno väčšinou zabezpečiť samotnými postupmi Samopomoc, ale u niektorých problémov bude potrebné liečbu kombinovať s vonkajšími zásahmi. Podľa toho je tiež ďalej volený rozsah jednotlivých kapitol a statí, pochopiteľne opis u metód možné Samopomoc je trochu podrobnejšie.
Do zoznamu postupov nie je zahrnutá jóga, ktorá predstavuje dôležitú, účinnú a samostatnú oblasť prírodných postupov ao ktorej zahrnutie do alternatívnej medicíny sa vedú spory. Taktéž úplne samostatnú oblasť predstavuje psychotronika, ktorá je úplne špecifickou formou prírodných vied a ktorej praktické využitie vyžaduje predovšetkým určité osobné predpoklady. Psychotronika má niekoľko oblastí, a aj keď tu nie je zahrnutá, napriek tomu ju považujem za úplne nevyhnutnú a nenahraditeľnú pre dokonalé využitie alternatívnej medicíny.