Pár slov na úvod

Image

V dnešnej přetechnizované čase sa aj medicína viac zameriava na technické prostriedky a metódy pre prevenciu i liečbu a čoraz viac sa tak vzďaľuje prírodným princípom, a tým aj prírodným liekom a postu pum. Výstižne a jednoducho to vyjadril prof. Jayasurija, prezident Svetovej organizácie alternatívnej medicíny, keď povedal: "Dnešná lekár nastavěl medzi seba a chorého toľko aparátů, že cez ne na toho chudáka nevidí!"
Či sa nám to páči, alebo nie, človek je produktom prírody a ako taký má žiť podľa jej zákonov a princípov. Preto sa mu aj uprostred nej alebo v najužšom kontakte s ňou darí skutočne najlepšie. A naopak, čím viac sa prírode vzďaľuje, čím viac zabúda na jej zákony, tým sa mu darí horšie. Nakoniec: je to dost jasne vidieť na dnešnom stave ľudstva, najmä u nás, čo nie je vina len jedného, nedávno skoro zrušeného monopolu.
Rovnako tak to je s otázkami vedeckého riešenia. V súčasnom poňatí našich zástupcov vedy je veda to, čo vykonávajú ľudia s mnohými čo nejzvučnějších titulov as pomocou tých najzložitejších a tiež najdrahších prístrojov a zariadení. Zabúda sa na hlavné princípy a účel vedy a na to, že predovšetkým;
veda má slúžiť len a len človeku, ne jenom vybraným jedincom;
neoddeliteľnou súčasťou skutočnej vedy a skutočného vedcov je od nepamäti skromnosť;
vo vede platí ono klasické:,. Človek sa musí veľmi dlho učiť, aby zistil, že vlastne vôbec nič nevie ";
genialita je v jednoduchosti.
Nezbývá než znovu citovať klasika, v tomto prípade novodobého, dr. Lewis Thomas, prezidenta Inštitútu pre výskum rakoviny v USA. Vyhlásil: "Za najväčší úspech posledných sta rokov štúdia biológie považujem to, že sme si konečne uvedomili, že vo vzťahu k prírode ne vieme vôbec nič!"
Nechcel by som tu len citovať novodobej klasiky, ale chcel by som pripomenúť, že celý rad svetových vedcov si dodatočne uvedomuje nesprávny trend vývoja svetového zdravotníctva. Všeobecne sa to vyjadruje konštatovaním, že "čím je v medicíne postup vědečtější, tým menej je fyziologický". Pochopitelně to platí len vtedy, ak sa za vedu považujú len vedecké a výskumné ústavy, mohutná technika a čo najvyššie náklady. Jeden holandský lekár to vyjadril názorom, že ak niekto nájde liek proti rakovine, pak to nebude ani výskumný ústav, ani vedci, ale normálne prakticky mysliacich lekár. Asi tomu tak je, pretože skutočná veda je len v prírode av ľuďoch.
Už citovaný Lewis Thomas prirovnáva súčasnej zdravotníctva k továrni, ktorá používa čoraz zložitejšie, a tým aj čoraz drahšie stroje, zamestnáva čoraz kvalifikovanejšia, a tým aj lepšie platenú obsluhu, ale pritom stále menej a menej produkuje. Ako potom môže taká továreň dopadnout? A podľa toho aj vyzerá naše zdravotníctvo, ale v podstate nielen naše. Je to aj príklad ako z pôvodného nástroja pokroku, tj novej techniky, sa postupom času stala brzda, pretože ohromný priemysel výroby prístrojov a chemických liekov sa pochopiteľne novým, ale jednoduchším prostriedkom bráni.
Za daného stavu vyplýva teda z celej situácie úplne logicky jediná správna cesta, a to návrat k prírode, k jej nevyčerpatelným, neprekonateľným a nejvšestrannějším zdrojom. Celý svet sa aj touto cestou uberá, za pochopiteľného a mnohokrát aj nepochopitelneho odporu všetkých ľudí zainteresovaných na súčasnej situácii.
Z toho dôvodu vznikla aj v roku 1962 Svetová organizácia alternatívnej medicíny. Dala si za úlohu pracovať na jej najväčšom rozšírení a prispieť tak k postupnému ozdravování našej populácie. Názov "alternatívne" je nesprávny, pretože nejde o jednu z mnohých, ale o inú, teda alterativní medicínu. Keďže sa však vo všeobecnosti ujal, budeme ho užívať aj.